Základní informace

Motto KCHK 2023:
„Štěstí, kde bychom ho nečekali“ (srov. Mt 5,1-12)


Rezervujte si ve svých kalendářích termín 5.- 9.7.2023 a můžete se těšit na hosty KCHK:

P. Jacques Philippe

P.Josef Prokeš

P.Daniel Vícha 

Přihlašování bude spuštěno 1.4.2023

 Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 5.-9. července 2023 v Brně. Motto konferencce:  

„Štěstí, kde bychom ho nečekali“ (srov. Mt 5,1-12)

Zahraničním hostem letošní konference bude: P. Jacques Philippe

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu P na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Pavel Konzbul a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Konference začíná ve středu 5. července 2023 v 19 hodin mší svatou v pavilon P BVV. Ve středu se bude též provádět registrace na konferenci, a to od 12 do 21.00 hodin v pavilónu P v areálu brněnského výstaviště BVV. Pro registraci budete potřebovat variabilní symbol.

Při příchodu na konferenci pěšky se hlaste u služby na pokladně u vchodu G2 na ulici Hlinky (u zastávky tramvaje Výstaviště - vstup G2), pokud přijedete autem zastavte se přímo u 4. brány výstaviště (GPS 49.1847626N, 16.5819549E). Tam obdržíte průkaz pro první vstup, případně vjezd a vlastní registrace potom proběhne až v areálu výstaviště v pavilónu P. Na registraci také obdržíte všechny objednané služby včetně ubytování. Pokud se přihlásíte na internetu, bude vám okamžitě po přihlášení průkaz pro první vstup zaslán jako pdf dokument e-mailem, případně po uhrazení parkovného zasláno e-mailem potvrzení opravňující vás k vjezdu do areálu 4. bránou BVV. Kontaktní e-mail bude proto v přihlášce povinný údaj. Vstup G2 bude sloužit po celou dobu konference jako hlavní vstup pro pěší. V dalších dnech se bude konference konat v areálu výstaviště BVV v pavilónu P. Zde bude také probíhat každý den registrace, a to od 8.30 do 18 hodin. Areál výstaviště bude každý den otevřen od 8:00 do 22:00. Konferenční pavilón P se každý den bude otevirat až v 8:15! Konference bude ukončena mší svatou v neděli v 11 hodin.

Přihlašování přes internet bude ukončeno 26.6.2023 ve 12.00 hodin. Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení. 

Upozornění: Do areálu brněnského výstaviště BVV je přísně zakázaný vstup pro psy a domácí zvířata.