Vjezd pro cyklisty

Cyklisté mohou vjet branou 4 a dát kolo na parkoviště

- nejsou k dispozici žádné stojany na kola
- s kolem se nesmí nikam mimo prostor parkoviště
- zamčení si kola vrámci parkoviště je možné pouze k mobilním zábranám
- za uzamčené kolo neručíme