PROGRAM KCHK 2018

Motto:

"Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci" (Ef 6,10)

Středa 11.7.

19.00 mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

Čtvrtek 12.7.

9.00 - 9.45*modlitba, chvály

9.45 - 12.00* Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) - P. Vojtěch Kodet

10.30 - 11.00 přestávka (po přestávce modlitba)

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)

15.00 - 16.15* Život "na bojišti" - Pavol Strežo

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00 mše sv. P. Aleš Opatrný

18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V

19.00 - 21.00

1) koncert chval kapela Heartbeat (SK)

2) cimbálovka + ochutnávka vín v pavilonu V

3) Labyrint světa - Víťa Marčík

Pátek 13.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 12.00*"Opásáni pravdou..." (Ef 6,14) - P. Jakub Sadílek

- po přestávce pokračování + adorace (komunita blahoslavenství)

10.30 - 11.00 přestávka

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)

15.00 - 16.15* "Ve službě evangelia pokoje" (Ef 6,15) P. René-Luc

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00* mše sv. Bp. Vlastimil Kročil

dětská mše sv. v pavilonu V

18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V

19.30 - 21.00 paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

1) Boží velkorysost (P. Ladislav Heryán) -

2) Vyhrazeno pro mladé (P. René-Luc) - BVV V

3) Projekt "Mary´s Meals" (Magnus MacFarlane-Barrow) - BVV pavlon F

4) Juraj Jordán Dovala, Chrám uprostřed tržiště - Minorité

5) Adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel) - kostel sv. Tomáše

6) Biblické tance (komunita Blahoslavenství) - pavilon G

7) Koncert kapely Shirim Ashirim - Kostel Nanebevzetí - Staré Brno

 

Sobota 14.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 12.00* "Křesťan v plné polní" (Ef 6, 11n) P. René-Luc

10.30 - 11.00 přestávka

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

14.15 - 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu

15.00 - 16.15* "Meč Ducha - slovo Boží" (Ef 6, 17) P. Petr Karas

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00* mše sv. P. Radek Tichý - paralelní bohoslužba pro děti v pavilonu V

19.30 - 21.00 Modlitební večer

 

Neděle 15.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 10.30* "V Duchu svatém se modlete" (Ef 6,18-20) s. Veronika K. Barátová

10.30 - 11.00 přestávka

11.00 - 12.15 mše sv. Bp. Pavel Konzbul

12.30 - 13.30 možnost oběda v pavilonu V

 

* U akcí označených hvězdičkou je zajištěn program pro děti od 4 let v paralelní dětské konferenci.

Pro sluchově postižené je vymezen sektor prvního bloku vpravo.

Bezlepkové hostie budeme vydávat vlevo vedle pódia.

Přímluvná modlitba: čt, pá, so 12.00 - 15.00 h

Svátost smíření: pá 12.00 - 15.00 h

9.45 Pojďte, vraťme se k Hospodinu - P. Vojtěch Kodet

15.00 Poznávejme Hospodina… - Jeff Scaldwell

16.45 mše sv. (P. Kamil Obr)

19.00 večer chval - kapela dětská konference (F)

paralelně cimbál + ochutnávka vín (V)

19.30 koncert Capella Ornamentata (Červený kostel)
 
 
© 2018  Katolická charismatická konference 2018
created byIcontio Ltd.