Program konference

Brno 11. - 15. 7. 2018

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 

                       

Středa 11.7.

od 12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV

      19:00 - Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

 

Čtvrtek 12.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet

13.45   divadelní představení nejen pro děti - Červená karkulka v Kolotoči pohádek (pavilon V)

15.00   přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo

16.15   přestávka

16.45   mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil)

18.00   večeře (pavilon V)

19.00   večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka
             + ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík)

 

Pátek 13.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek
             – po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)

10.30   přestávka do 11.00

12.00   oběd v pavilonu V

13.45   divadelní představení nejen pro děti - Sněhurka a sedm trpaslíků (pavilon V)

15.00   přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc

16.15   přestávka

16.45   mše sv. (P. Aleš Opatrný)

18.00   večeře v pavilonu V

19.30   Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

  1. Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – katedrála Petrov
  2. Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V
  3. Projekt „Mary's Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F
  4. Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité)
  5. Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše
  6. Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G
  7. Koncert kapely Shirim Ashirim – kostel sv. Augustina

Sobota 14.7.

9.00     modlitba chval

9.45     přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc

10.30   přestávka do 11.00

12.00   oběd v pavilonu V

14.15   program dětí z dětské konference na hlavním pódiu v pavilonu F

15.00   přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – Kateřina Lachmanová

16.15   přestávka

16.45   mše sv. (P. Radek Tichý)

18.00   večeře v pavilonu V

19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem

 

Neděle 15.7.

9.00  modlitba chval

9.45  přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová

10.30   přestávka

11.00   mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference

12.30   oběd v pavilonu V

 

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná také na části programu.