Pozvání přijali

Pozvání na letošní Katolickou charismatickou konferenci v Brně přijali: Otto Neubauer z Vídně, mj. zakladatel Noci kostelů. a Chiara Amirante z Itálie, z komunity Nuovi Orizzonti.

Otto Neubauer z Vídně

Chiara Amirante

Chiara Amirante z Itálie