KCHK 2023 motto

"Štěstí, kde bychom ho nečekali" (srov. Mt 5,1-12)