KCHK 2023 hlavní host

Hlavním hostem KCHK 2023 bude Jacques Philippe z komunity Blahoslavenství