KCHK 2022 ukončena

 
Po dvouleté pauze se na brněnském výstavišti od 6. července opět konal již čtrnáctý ročník katolické charismatické konference. V neděli 10. července byla uzavřena slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil nový brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Vzhledem ke složité situaci, jíž nyní naše pandemií unavená a názorově rozdělená společnost prochází, byly letos všechny večery věnovány modlitbě. Účastníci měli možnost zde do větší hloubky prožít to, co načerpali na přednáškách inspirovaných letošním mottem „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2,14–22) s důrazem na usmíření ve vztazích a upevnění vědomí, že nejsme sirotky, ale milovanými Božími dětmi.  
 
Akce se zúčastnilo 6 000 návštěvníků a hladký chod hlavního programu i dětské konference opět zajistilo několik stovekdobrovolníků, kteří odvedli (samozřejmě zdarma) práci za více než milion korun, což je v době zvyšování všech finančních nákladů velkou pomocí. Jim i ostatním organizátorům proto patří velké poděkování. Čtyři dny naplněné duchovním programem, kulturou a setkáními s přáteli zároveň s prostorem pro osobní ztišení se staly posilou do dvanácti měsíců do další konference, která je plánována na 5.–9. července 2023. Již nyní vás na ni srdečně zveme.