Hlavní host

Hlavním hostem pro letošní Katolickou charismatickou konferenci bude P. René-Luc.