Dětská konference

Dětská konference probíhá v pavilonu V. V rámci KCHK je zajištěn program pro děti na tzv. Dětské konferenci (DK). Ta není jen pouhým hlídáním dětí. Svojí strukturou, tematickým zaměřením a katolickou orientací se stává významným prvkem v životě mladých i dospívajících katolíků.

Účastnit se mohou děti od čtyř do patnácti let, pro které je v dopoledních skupinkách připraven duchovně-aktivizačně-zábavný program během přednášek pro dospělé. V odpolední části si děti mohou vybrat z činností různého charakteru dle vlastního uvážení – sportovní, vědomostní, hudební či tvořivé. Zvláštní skupinku tvoří tzv. školka pro děti věku čtyř a pěti let, pro které se odpoledne program nemění.

O děti se stará tým přibližně sto padesáti služebníků, tzv. „pomerančů” (podle oranžových triček, která nosí). Pomeranči, převážně náctiletí dobrovolníci, připravují program už několik dní dopředu, s dětmi se modlí i sportují a snaží se ukázat dětem cestu ke Kristu.

Informace pro rodiče

Aby bylo možné zajistit plynulý chod a bezpečnost dětí, je nutné dodržovat několik základních pravidel.

Pravidla Dětské konference:
 • Program je určen pro děti od 4 do 15 let. Každý věk má v areálu DK svoje místo označené číslem na plakátu.
 • Je nutné, aby každé dítě mělo visačku, na které bude řádně vyplněno
  • jeho jméno,
  • telefonní číslo rodičů, na kterém budou dostupní.
 • Každé dítě musí mít vlastní pití – pitný režim je důležitý!
 • Děti s sebou musí mít vše potřebné, např. svačinu, léky (astma, alergie).
 • Vyžadujeme základní samostatnost odpovídající věku.
 • Je nutný dobrý zdravotní stav (bez ATB apod.).
 • Děti s postižením se mohou účastnit pouze s vlastním asistentem.
 • Předávejte a vyzvedávejte děti včas! … i pomeranči musí jíst ;o)
 • Program pro děti je zajištěn v časech:
  • Čtvrtek    8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Pátek       8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Sobota    8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Neděle    8.45 – 10.30
 • Respektujte program DK a děti v jejím průběhu nenavštěvujte.
 • Prostor a vybavení je možné využívat i mimo průběh DK. Dbejte na to, aby nedošlo ke zničení vybavení.

Informace pro dobrovolníky

Dne 6. března bylo přihlašování pomocníků ukončeno!

Pomerančů je pro letošní rok dostatek včetně případných náhradníků.

Podmínky pro zájemce o službu

 • Minimální věk v době trvání konference je 15 let.
 • Nutná je účast na přípravných dnech a na celé konferenci.
 • Příjezd do místa ubytování v neděli před začátkem konference (není možné přijet později).
 • Odjezd domů v neděli odpoledne po úklidu pavilonu.
 • Kladný vztah a aktivní přístup ke svěřeným dětem.