Dětská konference

Dětská konference probíhá v pavilonu G1. V rámci KCHK je zajištěn program pro děti na tzv. Dětské konferenci (DK). Ta není jen pouhým hlídáním dětí. Svojí strukturou, tematickým zaměřením a katolickou orientací se stává významným prvkem v životě mladých i dospívajících katolíků.

Účastnit se mohou děti od čtyř do patnácti let, pro které je v dopoledních skupinkách připraven duchovně-aktivizačně-zábavný program během přednášek pro dospělé. V odpolední části si děti mohou vybrat z činností různého charakteru dle vlastního uvážení – sportovní, vědomostní, hudební či tvořivé. Zvláštní skupinku tvoří tzv. školka pro děti věku čtyř a pěti let, pro které se odpoledne program nemění.

O děti se stará tým přibližně sto padesáti služebníků, tzv. „pomerančů” (podle oranžových triček, která nosí). Pomeranči, převážně náctiletí dobrovolníci, připravují program už několik dní dopředu, s dětmi se modlí i sportují a snaží se ukázat dětem cestu ke Kristu.

Informace pro rodiče

Aby bylo možné zajistit plynulý chod a bezpečnost dětí, je nutné dodržovat několik základních pravidel.

Pravidla Dětské konference:
 • Program je určen pro děti od 4 do 15 let. Každý věk má v areálu DK svoje místo označené číslem na plakátu.
 • Je nutné, aby každé dítě mělo visačku, na které bude řádně vyplněno
  • jeho jméno,
  • telefonní číslo rodičů, na kterém budou dostupní.
 • Každé dítě musí mít vlastní pití – pitný režim je důležitý!
 • Děti s sebou musí mít vše potřebné, např. svačinu, léky (astma, alergie).
 • Vyžadujeme základní samostatnost odpovídající věku.
 • Je nutný dobrý zdravotní stav (bez ATB apod.).
 • Děti s postižením se mohou účastnit pouze s vlastním asistentem.
 • Předávejte a vyzvedávejte děti včas! … i pomeranči musí jíst ;o)
 • Program pro děti je zajištěn v časech:
  • Čtvrtek    8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Pátek       8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Sobota    8.45 – 12.00    14.45 – 18.00
  • Neděle    8.45 – 10.30
 • Respektujte program DK a děti v jejím průběhu nenavštěvujte.
 • Prostor a vybavení je možné využívat i mimo průběh DK. Dbejte na to, aby nedošlo ke zničení vybavení.
 • Pokud se chtějí účastnit odpoledního kroužku Inline bruslení, mohou si děti přinést vlastní brusle.

Informace pro dobrovolníky

Pokud máš zájem stát se pomerančem i Ty, napiš nám prosím e-mail, abychom Ti mohli včas poslat informace o tom, jak se přihlásit. Pomerančům, kteří pomáhali na minulé konferenci, pošleme pozvánku automaticky.

 • Piš na adresu detska.konference(zavinac)gmail.com.
 • Do předmětu uveď „Dětská konference – zájemce o službu”.
 • Pošli nám svoje jméno, příjmení a věk v době konání konference.
 • Můžeš nám také napsat, od koho ses o Dětské konferenci dozvěděl(a) a proč se chceš stát pomerančem.

Přihlašování pomerančů probíhá na začátku roku (leden–únor), proto nám napiš nejlépe do konce ledna.

Podmínky pro zájemce o službu

 • Minimální věk v době trvání konference je 15 let.
 • Nutná je účast na přípravných dnech a na celé konferenci.
 • Příjezd do místa ubytování v neděli před začátkem konference (není možné přijet později).
 • Odjezd domů v neděli odpoledne po úklidu pavilonu.
 • Kladný vztah a aktivní přístup ke svěřeným dětem.