Adventní zamyšlení P.Petra Karase pro KCHK

             sleduj na youtube zde